Fujitsu
array:17 [  "nleft" => "27"  "nright" => "28"  "level_depth" => "4"  "id_parent" => "18"  "id_shop_default" => "1"  "is_root_category" => "0"  "position" => "5"  "date_add" => "2023-05-17 11:41:35"  "date_upd" => "2024-02-26 10:35:42"  "name" => "Fujitsu"  "link_rewrite" => "fujitsu"  "description" => ""  "meta_title" => ""  "meta_description" => ""  "meta_keywords" => ""  "id" => 23  "image" => array:6 [   "bySize" => array:3 [    "small_default" => array:3 [     "url" => "https://alekom.pl/c/23-small_default/fujitsu.jpg"     "width" => 145     "height" => 145    ]    "category_thumb_default" => array:3 [     "url" => "https://alekom.pl/c/23-category_thumb_default/fujitsu.jpg"     "width" => 150     "height" => 150    ]    "category_default" => array:3 [     "url" => "https://alekom.pl/c/23-category_default/fujitsu.jpg"     "width" => 1669     "height" => 300    ]   ]   "small" => array:3 [    "url" => "https://alekom.pl/c/23-small_default/fujitsu.jpg"    "width" => 145    "height" => 145   ]   "medium" => array:3 [    "url" => "https://alekom.pl/c/23-category_thumb_default/fujitsu.jpg"    "width" => 150    "height" => 150   ]   "large" => array:3 [    "url" => "https://alekom.pl/c/23-category_default/fujitsu.jpg"    "width" => 1669    "height" => 300   ]   "legend" => ""   "id_image" => 23  ] ] 

Fujitsu

Brak dostępnych produktów

Czekać na dalsze informacje! W tym miejscu zostanie wyświetlonych więcej produktów w miarę ich dodawania.