Jeżeli zakupiłeś produkt w naszym sklepie, a chciałbyś go zwrócić, wyślij maila na adres kontakt@alekom.pl. W wiadomości tej prosimy umieścić:

 1. Imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego
 2. Nr zamówienia lub numer faktury/paragonu
 3. Nazwę produktu jaki podlega zwrotowi

lub Wypełnij gotowy FORMULARZ ZWROTU do pobrania TUTAJ i wyślij go razem ze zwracanym towarem na adres wskazany w Formularzu. Nasi pracownicy skontaktują się z Tobą i przedstawią procedurę postępowania.

Jeżeli zakupiłeś produkt w naszym sklepie i przestał on działać (bądź działa nieprawidłowo), wyślij maila na adres kontakt@alekom.pl. W wiadomości tej prosimy umieść:

 1. Nr zamówienia lub numer faktury/paragonu
 2. Nazwę produktu jaki podlega reklamacji
 3. Numer seryjny produktu
 4. Możliwie dokładny opis usterki

lub Wypełnij gotowy FORMULARZ REKLAMACJI do pobrania TUTAJ i wyślij go razem z reklamowanym towarem na adres wskazany w Formularzu. Nasi pracownicy skontaktują się z Tobą i przedstawią procedurę postępowania.

 1. W myśl obowiązującego prawa zakupy dokonywane poza wydzielonymi punktami handlowymi (sklepami) oraz zawierane na odległość nadają nabywcy (zarówno klientowi biznesowemu jak i konsumentowi) uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży za zwrotem towaru w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru bez podania przyczyny.
 2. Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Siedziby Firmy lub drogą elektroniczną na adres kontakt@alekom.pl
 3. Towar musi być odesłany nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia na adres siedziby firmy: alekom.pl Kielce; ul. Klonowa 95/U4; 25-553 Kielce lub alekom.pl Wrocław; ul. Mikołaja Reja 39/B, 50-338 Wrocław
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, łącznie z kosztami wysyłki. Zwracany przedmiot odsyłają Pańśtwo na własny koszt. W przypadku reklamowanego przedmiotu zwracamy koszty dostawy w kwocie do 15 zł brutto (kwota została określona na podstawie cennika popularnego portalu umożliwiającego nadanie przesyłek kurierskich z podjazdem kuriera pod wskazany adres oraz z zawartym ubezpieczeniem do kwoty 4000 zł. Adres portalu do nadawania przesyłek kurierskich to www.furgonetka.pl)
 5. Przelewy zwrotne realizujemy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przesyłki ze zwracanymi przedmiotami. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Przykładem takiego użytkowania pomniejszającego wartość przedmiotu może być powstanie widocznych śladów użytkowania, uszkodzenia zewnętrzne, pęknięcia, zalanie, ingerencja w podzespoły itp.
 7. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w wypadkach:
  • o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał usługę za zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb np. Komputer został przygotowany wg specyfikacji dostarczonej przez Klienta (dysk, pamięć RAM)
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte lub rozpieczętowane po dostarczeniu
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 1. Do każdego zakupu otrzymują Państwo dokument zakupu (paragon lub fakturę) oraz kartę gwarancyjną
 2. rosimy o dokładne zapoznanie się z postanowieniami otrzymanej karty gwarancyjnej i przy składaniu reklamacji stosowanie się do jej postanowień.
 3. Firma alekom.pl przyjmuje sprzęt zakupiony w Sklepie internetowym www.alekom.pl i posiadający usterki, które Klienci chcą zgłosić do usunięcia w ramach uprawnień gwarancyjnych i w razie potrzeby pośredniczą w przekazywaniu go do autoryzowanych serwisów gwarantów.
 4. Usterki w reklamowanym sprzęcie mogą zostać usunięte na dwa sposoby. Pierwszy z nich to naprawa w serwisie wewnętrznym firmy alekom.pl. Drugi sposób to wysyłka do serwisu producenta sprzętu. Każdorazowo firma alekom.pl dedycuje o sposobie naprawy sprzętu kierując się przede wszystkim dobrem klienta i osiągnięciem możliwie najkrótszego czasu realizacji usługi serwisowej.
 5. W celu zabezpieczenia Państwa danych pozostawionych na nośnikach elektronicznych prosimy o wykonywanie kopii zapasowych tych danych we własnym zakresie. Dotyczy to głównie twardych dysków komputerów. Zabezpieczenie danych może uchronić Państwa przed bezpowrotną ich utratą w przypadku niektórych awarii sprzętu.
 6. Podczas diagnozowania sprzętu często pojawia się konieczność reinstalacji systemu i formatowania dysku. Firma alekom.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych pozostawionych na nośnikach danych w reklamowanych sprzętach (np dysk z danymi w laptopie).
 7. Tryb postępowania reklamacyjnego:
  • Reklamowany na podstawie udzielonej gwarancji sprzęt należy dostarczyć do salonu alekom.pl – Salon Kielce; ul. Klonowa 95/U4; 25-553 Kielce lub alekom.pl – Salon Wrocław; ul. Mikołaja Reja 39/B, 50-338 Wrocław.
  • Składając reklamację na podstawie uprawnień gwarancyjnych należy stosować się do postanowień dokumentu gwarancji, a ponadto dołączyć do przekazywanego sprzętu kopię dowodu zakupu sprzętu w alekom.pl oraz kartę gwarancyjną, jeśli takowa była załączona.
  • Prosimy o bezpieczne spakowanie sprzętu z uwzględnieniem dodatkowych zabezpieczeń amortyzujących sprzęt elektroniczny wewnątrz tekturowego opakowania np. folia pęcherzykowa, styropianowe wytłoczki, przekładki tekturowe.
  • Do reklamowanego towaru należy dołączyć komplet osprzętu zakupionego wraz z nim (ładowarki, zasilacze, kable, baterie itp.,), co pozwoli na kompletną diagnostykę.
  • Aby skrócić czas realizacji usługi reklamacyjnej prosimy o przygotowanie i dołączenie do sprzętu dokładnego opisu usterki.
  • W przypadku przekazywania sprzętu do reklamacji gwarancyjnej w salonie alekom.pl pracownik salonu, w którym należy pozostawić sprzęt wypełni wraz z klientem zlecenie serwisowe na dokonanie naprawy.
 8. Klienci mogą również skorzystać z uprawnień przysługujących im na podstawie rękojmi wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego oraz uprawnień wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. W takim przypadku prosimy o dostarczenie sprzętu do salonu alekom.pl wraz z kopią dowodu zakupu sprzętu oraz pismem zawierającym informacje dotyczące podstawy prawnej, z której Klient chce skorzystać, opisem występującej wady/usterki oraz jej okoliczności (kiedy usterka została stwierdzona, czym się ona objawia, czy ma charakter stały, czy okresowy, jeśli okresowy to jaka jest jego częstotliwość).
  • W miarę możliwości prosimy o przekazywanie sprzętu w oryginalnych opakowaniach lub opakowaniach w których zostały dostarczone i które pozwolą na bezpieczny ich transport. Również w tym przypadku do towaru dołączyć należy komplet osprzętu zakupionego wraz z nim (ładowarki, zasilacze, kable, baterie itp.), co pozwoli na kompletną diagnostykę
  • Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że firma alekom.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez alekom.pl albo alekom.pl nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
  • Alekom.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni alekom.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał on żądania za uzasadnione.
  • W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi alekom.pl
  • Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Kielcach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
  • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).