Jesteśmy ustawowo zobowiązani do udostepnienia konsumentowi (jeszcze przed zawarciem umowy sprzedaży) szeregu informacji. Dobrym miejscem na spełnienie tego obowiązku jest właśnie regulamin sklepu internetowego. Jest to skrócona droga do zapoznania klienta z wymaganymi przez prawo informacjami. W Regulaminie dowiesz się m.in. o:

 • zasadach zapłaty za zamawiany towar
 • osztach, terminie i sposobie dostawy
 • warunkach obowiązującej gwarancji
 • prawie odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, ze wskazaniem wyjątków
 • miejscu i sposobie składania reklamacji
 • czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy

Sklep Internetowy www.alekom.pl (LAPTOP OUTLET) w trosce o komfort dokonywania zakupów on-line stworzył jasny i czytelny regulamin. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw konsumentów wynikających z mocy przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.

 1. Zanim zrobisz zakupy w naszym sklepie, masz obowiązek zapoznać się z regulaminem.
 2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.alekom.pl prowadzony jest przez ALEKOM.PL z siedzibą w Kielcach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Klonowa 95 U4, 25-553 Kielce); posługującą się numerem NIP: 9591842102, REGON: 364956877 oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@alekom.pl
 3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pod podanym w ust. 1.1 adresem Sprzedawcy, pod adresem mailowym: kontakt@alekom.pl lub pod dostępnymi w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godz. 9.00 do godz. 17.00 numerami kontaktowymi: +48 797 270 615 oraz 507 289 008 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Kupujący).
 4. Regulamin skierowany jest do konsumentów i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Wyjątki stanowią przypadki, w których dane postanowienie Regulaminu mówi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów lub przedsiębiorców.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie alekom.pl jest Sprzedawca. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w zakładce Polityka Prywatności dostępnej na naszej Stronie Internetowej pod adresem www.alekom.pl/politykaprywatnosci. Polityka prywatności zawiera zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym określa podstawy, zakres i cele przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym składanie Zamówień jest dobrowolne. Dobrowolne jest również podanie danych osobowych przez osobe korzystającą ze Sklepu Internetowego, Usługobiorcę lub Klienta, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 1. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.alekom.pl prowadzony jest przez ALEKOM.PL Daniel Kowalski z siedzibą w Kielcach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Klonowa 95 U4, 25-553 Kielce); posługującą się numerem NIP: 9591842102, REGON: 364956877 oraz adres poczty elektronicznej kontakt@alekom.pl
 2. KLIENT – Klient, Kupujący, Ty – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie w sklepie internetowym alekom.pl. Może ona dokonać zakupu w Sklepie Internetowym alekom.pl po dokonaniu rejestracji lub bez rejestrowania konta.
 3. PRODUKT – rzecz ruchoma mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. STAN PROTUKTU – Każdy prezentowany przez Sprzedawcę towar jest oznaczony jako nowy, pochodzący z ekspozycji (OUTLET lub POWYSTAWOWY) lub używany. W przypadku Towarów używanych lub pochodzących z ekspozycji Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta o ewentualnych widocznych śladach użytkowania lub wizualnych odstępstwach od towaru fabrycznie nowego.
 5. PRODUKT POWYSTAWOWY lub OUTLET – sprzęt pochodzący z wyprzedaży, likwidacji sklepów, po ekspozycyjny, terminowych zwrotów konsumenckich (do 30 dni). Produkty w tej kategorii mogą nosić ślady eksploatacji. W zdecydowanej większości Produkty Outlet w naszym Sklepie Internetowym wizualnie nie różnią się od produktów nowych. Każdorazowo staramy się jasno przedstawić stan produktu za pomocą opisu i zdjęć. Towar oznaczony jako POWYSTAWOWY lub OUTLET w świetle prawa należy jednak traktować jako towar używany.
 6. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu/Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Dostawa – czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę zamówionego, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 8. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 9. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz umożliwiający otworzenie konta w naszym Sklepie Internetowym dostępny pod adresem www.alekom.pl/rejestracja
 10. REJESTRACJA – czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana do możliwości uzyskania przez Klienta pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 11. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, formularz on-line dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia. Formularz umożliwia dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy.
 12. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 13. KONTO – Usługa Elektroniczna, z przypisaną indywidualną nazwą (loginem) i hasłem oraz panelem uruchomionym przez Sprzedawcę, w której gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 14. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 15. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 16. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.
 17. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 1. W celu utworzenia Konta, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest czynnością konieczną do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego otrzymasz potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Klienta. W ten sposób klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania w nim zmian.
 4. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@alekom.pl lub też pisemnie na adres Sprzedawcy.
 5. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem Sklepu, akceptując jego treść za pomocą odpowiedniego pola w formularzu.
 6. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. Na tym etapie Sprzedawca informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 7. Zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Minimalne zalecane wymagania techniczne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego, który oferuje nasz Sklep Internetowy:
  • zainstalowana przeglądarka Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji,
  • włączona w przeglądarce obsługę języka Javascript,
  • włączona w przeglądarce obsługa ciasteczek i danych stron
 1. Zamówienia w naszym Sklepie Internetowym możesz składać poprzez witrynę internetową alekom.pl. Możesz to robić przez konto użytkownika – jeśli zarejestrujesz konto na stronie internetowej lub bez konieczności zakładania konta użytkownika – jeśli zaakceptujesz regulamin.
 2. Podczas składania Zamówienia klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży.
 3. W celu dokonania zakupu w Sklepie Kupujący, na podstawie zamieszczonych w Sklepie informacji o towarach, dokonuje wyboru towaru, którego zakupem jest zainteresowany oraz składa zamówienie na ten towar, ze wskazaniem miejsca dostawy i sposobu płatności.
 4. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia (hiperłącze KUP I ZAPŁAĆ) składa Sprzedawcy ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, przez co wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie towaru na warunkach opisanych w zamówieniu. Takie zamówienie jest wiążące dla Kupującego i nie może być odwołane bez zgody Sprzedawcy po wyświetleniu komunikatu potwierdzającego otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę. Nie uchybia to prawu Kupującego będącego konsumentem do odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Po potwierdzeniu złożenia Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja ta jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 6. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia lub dokonania rezerwacji, w szczególności w przypadku zaistnienia błędów systemowych w Sklepie, skutkujących wyświetleniem nieprawidłowego opisu zamawianych lub rezerwowanych towarów, w tym nieprawidłowej ceny towarów, niedokonania przez Klienta zapłaty za zamówiony towar w terminie 7 dni, uzasadnionego podejrzenia, że podane przez Klienta dane są nieprawidłowe
 7. Nie odpowiadamy za błędne dane, które wskażesz jako dane do faktury VAT podczas rejestracji lub składania zamówienia.
 1. Ceny produktów podanych na Stronie Internetowej Sprzedawcy wyrażone są w walucie Polski Złoty (PLN) i są kwotami brutto (zawierają podatki). Cena brutto produktu nie obejmuje kosztów przesyłki. O łącznej cenie Produktów będących przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Kupujący, składając zamówienie, może wybrać następujące formy płatności:
  • PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE towarów od kuriera (pobranie, za pobraniem) – zapłata następuje gotówką kurierowi przy odbiorze zakupionych towarów. Nie ma możliwości sprawdzenia zawartości przesyłki płatnej za pobraniem.
  • PŁATNOŚĆ PRZELEWEM – płatność z góry – po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail od Sprzedawcy z informacją o numerze rachunku bankowego, na którą powinien przelać należną Sprzedawcy kwotę; zamówienie jest w takim przypadku przekazywane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy,
  • PŁATNOŚĆ SYSTEMOWA za pomocą systemu Przelewy24 – płatność w tej formie może mieć postać: płatności kartą kredytową lub przelewu bankowego realizowanego za pomocą systemu Przelewy24,
  • PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ przy odbiorze osobistym w salonie mieszczącym się w siedzibie Sprzedawcy (Kielce, ul. Klonowa 95/U4 lub Wrocław, ul. Mikołaja Reja 39/B)
  • PŁATNOŚĆ RATALNA (e-Raty) – obsługiwana przez system Przelewy24. Więcej informacji pod adresem: https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/systemy-ratalne-e-raty,
  • System Przelewy24 wykorzystywany w naszym Sklepie Internetowym obsługiwany jest przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15,
  • możliwe, aktualne sposoby płatności określone są na stronie pośrednika płatności Przelewy24 pod adresem https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci
 1. Produkty zamawiane w sklepie Internetowym alekom.pl dostarczamy na terenie całej Unii Europejskiej.
 2. Zamówione produkty dostarczamy w wygodny dla Klienta sposób. Do dyspozycji pozostawiamy najpopularniejsze w Polsce metody wysyłki kurierem oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej w opcji przedpłaty oraz za pobraniem. Udostępniamy również możliwość realizacji wysyłki w opcji Paczkomaty (Inpost) i odbiór osobisty.
 3. W przypadku wyboru wysyłki zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia lub do wskazanego Paczkomatu Inpost
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych.
 5. Istnieje możliwośc odbioru osobistego w naszym salonie alekom.pl w Kielcach przy ul. Klonowej 95.
 6. Nadanie przesyłki potwierdzamy wysyłając do Państwa maila ze statusem przesyłki. Pod wskazanym w mailu linkiem mogą Państwo śledzić trasę przesyłki.
 7. Koszt dostawy zakupionych produktów sprawdzisz na www.alekom.pl/dostawa.
 8. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, przy czym termin ten może się skrócić. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej. Początek biegu terminu gotowości:
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy,
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. Sporadycznie zdarzają się sytuacje, w których nie jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia o właściwościach wskazanych przez Ciebie. W takich przypadkach proponujemy realizację zamówienia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu produktu. Jednocześnie informujemy Cię pisemnie o Twoim prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na nasz koszt. W takim przypadku możesz odstąpić od umowy, a my ponosimy koszt zwrotu rzeczy. [Podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).]
 10. W momencie odbioru przesyłki, którą dostarczył przewoźnik, podpisujesz potwierdzenie odbioru lub w przypadku Paczkomatów potwierdzasz odbiór w systemie informatycznym firmy INPOST. W momencie wydania produktu na Ciebie jako Klienta będącego konsumentem przechodzą prawo własności produktu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, przede wszystkim ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 11. Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. Spisanie protokołu usprawnia prodecurę reklamacyjną ale nie jest obowiązkowe.
 12. Jeśli stwierdzisz jakiekolwiek uszkodzenia produktu dostarczonego Ci przez przewoźnika, które mogą mieć związek z przewozem produktu – zgłoś je nam w ciągu 24 godzin od odbioru przesyłki. Polecamy wykorzystać stworzony do tego formularz dostępny pod adresem www.alekom.pl/reklamacje
 13. Jeśli masz zastrzeżenia co do stanu opakowania zewnętrznego przesyłki dostarczonej do paczkomatu, zalecamy Ci: wskazać uszkodzenia pod kamerą monitoringu paczkomatu, umieścić uszkodzoną, nieotwartą przesyłkę w skrytce paczkomatu (w której pierwotnie się znajdowała) i zamknąć tę skrytkę. Następnie należy zgłosić reklamację właścicielowi danego paczkomatu (zgodnie z komunikatami na ekranie) oraz nam w ciągu 24 godzin od próby odbioru przesyłki za pomomcą formularza dostępnego pod adresem www.alekom.pl/reklamacje
 14. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 15. Sprzedawca po wydaniu przesyłki kurierowi/firmie kurierskiej nie odpowiada za czas dostawy.
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 2. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad chyba że opis produktu wyraźnie wskazywał takie wady.
 3. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od chwili wydania towaru Klientowi.
 4. Przy każdym zamówieniu masz prawo do reklamacji zamówionych produktów.
 5. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 6. Klient w przypadku stwierdzenia wady fizycznej produktu ma możliwość skorzystania z alternatywnej metody rozwiązania problemu tj. (1) złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedaży lub o obniżeniu ceny, (2) żądania naprawy towaru lub wymiany na wolny od wad.
 7. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny nie przysługuje, jeżeli Sprzedający niezwłocznie, wymieni towar lub dokona usunięcia wady. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli towar był uprzednio wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę.
 8. W opisie reklamacji zalecamy wskazanie następujących informacji: (1) opis usterki; (2) dane kontaktowe składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
 9. Oprogramowanie (system) podlega reklamacji do 7 dni roboczych od odebrania przesyłki. Po tym czasie oferujemy odpłatną usługę instalacji systemu i aktualizacji.
 10. Reklamację zakupionego produktu zalecamy zgłosić przez przygotowany dla Państwa formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.alekom.pl/reklamacje. Pozwoli to przyspieszyć czas rozpatrywania zgłoszenia.
 11. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego. Zaleca się aby dostarczenie towaru zostało poprzedzone poinformowaniem Sprzedającego o reklamacji.
 12. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 13. Większość produktów, które oferujemy, jest objęta gwarancją producenta lub gwarancją Sprzedawcy. Przy każdym zakupie otrzymasz kartę gwarancyjną na zakupiony towar. W przypadku komputerów (laptopów) udostępniamy dodatkową funkcję, dzięki której możesz sprawdzić okres pozostały do końca gwarancji pod adresem www.alekom.pl/gwarancja. Postanowienie to nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta, które wynikają z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Masz prawo skorzystać z gwarancji na produkt, nawet jeśli przy zakupie nie otrzymasz karty gwarancyjnej.
 14. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy. Przede wszystkim ustalają, że nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. [Podstawa prawna: art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.]
 15. Na odbiór reklamowanego produktu masz 30 dni od otrzymania od nas powiadomienia o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli nie odbierzesz go w tym terminie, pisemnie wezwiemy Cię do odbioru go w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu będziemy mogli naliczać opłatę z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Wynosi ona 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej. Będziemy ją naliczać za każdy miesiąc przechowywania.
 1. Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, który nabył towar poprzez stronę internetową www.alekom.pl, albo poprzez serwis aukcyjny Allegro (konto Sprzedawcy o nazwie alekomp oraz alekom_pl) może w ciągu 14 dni od umowy odstąpić i zwrócić towar bez podania przyczyny na adres Siedziby Sklepu.
 2. Odstąpienie od umowy nastepuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz wysłać:
  • e-mailem na adres: kontakt@alekom.pl
  • pocztą na adres naszej siedziby: alekom.pl Daniel Kowalski, 25-553 Kielce ul. Klonowa 95 U4 lub 50-338 Wrocław, ul. Mikołaja Reja 39/B
 3. umowy dostępnego pod adresem www.alekom.pl/zwrot. Dostępny jest również odpowiedni formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 5. Produkt odsyłasz niezwłocznie, do 14 dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności związane z daną transakcją.
 7. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu Konsumentowi poniesionych kosztów dostawy w wymiarze nieprzekraczającej kosztów zwykłej, najtańszej dostępnej opcji dostawy na dzień dokonywania zamówienia. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.
 10. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
 11. Uprawnienia i obowiązki określone w części Prawo do odstąpienia od umowy dotyczą Cię wyłącznie, jeśli masz status konsumenta – w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta – i kupujesz produkty na podstawie umowy zawartej na odległość. [Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).]
 12. Czas naprawy sprzętu przez Serwis sprzedawcy lub Gwaranta wynosi do 14 dni roboczych liczonych od chwili dostarczenia do serwisu. Czas ten może ulec zmianie na skutek zmiennej dostępności części jako przyczyna niezależna. Czas ten może też ulec wydłużeniu w wyniku wykrycia przez serwis zatajonych informacji o zalaniu, ingerencji osób postronnych.
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy www.alekom.pl LAPTOP OUTLET zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.