Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO (ogólne rozporządze o ochronie danych).

Jeżeli zamierzasz złożyć zamówienie w naszym Sklepie Internetowym, możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę: podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy Sprzedaży.

  • podczas rejestracji w Sklepie oraz podczas składania zamówienia: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail) oraz Numer identyfikacji podatkowej jeżeli jest wymagany do wystawienia faktury
  • przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera(adres e-mail)

Sprzedawca otrzymuje dane za zgodą Użytkowników oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Sprzedawcę celów wskazanych poniżej.

  • Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usług, realizacji Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz w celach marketingu bezpośredniego – art.6.ust.1 lit f rozporządzenia 2016/679.
  • Państwa są przetwarzane w celu: świadczenia usług i informacji handlowych drogą elektroniczną tj przesyłanie newslettera na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów dla celów marketingu bezpośredniego na podstawie udzielonej zgody.
  • Państwa dane osobowe przekazane administratorowi będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego i z zakresu rachunkowości art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679.

Czas przetwarzania danych osobowych przewidziany okresem wskazanym w przepisach prawa na czas realizacji umowy lub na czas ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami art. 6 ust. 1. lit f.

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane w niezbędnym i wymaganym zakresie podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową powierzenia przetwarzania danych osobowych m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów, podmiotom realizującym usługi rachunkowo księgowe jako prawnie usprawiedliwiony interes.

 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

  1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  2. Prawo dostępu do swoich danych Podstawa prawna: art. 15 RODO
  3. Prawo do usunięcia danych, bycia zapomnianym Podstawa prawna: art. 17 RODO- w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej
  4. Prawo do przenoszenia danych Podstawa prawna: art. 20 RODO
  5. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych Podstawa prawna: art. 21 RODO
  6. Prawo do cofnięcia zgody Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO- w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej/li>
  7. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
  8. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  9. Rezygnacja z otrzymywania ofert w formie wiadomości e-mail oraz powiadomień aplikacji mobilnej, jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
  10. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za Twoją zgodą.
  11. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
  12. Podstawa prawna: art. 21 RODO.
  13. W wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
  14. Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.
  15. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  16. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby
  17. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy(EOG).

Sprzedawca stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

  1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  4. a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

  b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 1. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 3. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 4. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.